Συμμετοχή στο συνέδριο “Living Planet Symposium” στης 13-17/5/2019