Αντικείμενο Έργου

Το αντικείμενο της παρούσας πρότασης έγκειται στην ανάπτυξη δύο διαφορετικού τύπου συστημάτων μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ). Στο πρώτο ΣμηΕΑ, θα ερευνηθεί η χρήση κατάλληλων αισθητήρων και άλλων οργάνων καταγραφής καθώς και ενσωματωμένου συστήματος επεξεργασίας τους, με σκοπό την συλλογή, επισκόπηση, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων με τελικό αποτέλεσμα την αναγνώριση διαφόρων άγνωστων πλεόντων «στόχων» σε θαλάσσιες περιοχές, με σκοπό την αποφυγή και πρόληψη της πειρατείας σε εμπορικά πλοία. Το σύστημα αυτό θα αποτελεί το «μακρύ χέρι» των ιδιωτικών φρουρών που επιβαίνουν σε εμπορικά πλοία ή/και των ίδιων των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων. Επίγεια συστήματα ελέγχου θα εξασφαλίζουν την εξ αποστάσεως λειτουργία και διαχείρισή του σε επιχειρησιακό επίπεδο αποστολών. Η παρακολούθηση θα βασίζεται στο συνδυασμό χρήσης αισθητήρων υψηλής χωρικής ακρίβειας και θερμικού φάσματος. Η πληροφορία αυτή θα δίνεται σε πραγματικό χρόνο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χειριστών.

Το δεύτερο ΣμηΕΑ θα είναι μικρό, ευέλικτο και εύκολο στη χρήση του από μη εξειδικευμένους χειριστές (όπως πλήρωμα εμπορικών πλοίων κλπ.). Θα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πειρατείας ενός πλοίου ως «σημαδούρα διάσωσης». Θα αναπτύσσεται από τους χείριστες του στην περίπτωση που το πλοίο έχει καταληφθεί ή καταλαμβάνεται από πειρατές.

Εταίροι

A. S. Prote
Maritime Ltd

AS PROTE MARITIME LTD

Η εταιρία A. S. Prote Maritime Ltd Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών λειτουργεί από το 2013 σαν Υποκατάστημα της μητρικής κυπριακής εταιρείας A. S. Prote Maritime Ltd στην Αθήνα και έχει σαν κύριο σκοπό την παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε επιχειρήσεις ή βιομηχανίες οι οποίες κατά κύριο λόγο σχετίζονται με την αγορά της εμπορικής ναυτιλίας ή/και δραστηριοποιούνται στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών

Το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου διεξάγει έρευνα σε διάφορους τομείς σχετιζόμενους με το θαλάσσιο περιβάλλον όπως η κλιματική αλλαγή, η λειτουργία και υγεία του οικοσυστήματος, η αλιεία, οι ιχθυοκαλλιέργειες και εν γένει οι θαλάσσιοι πόροι, προβλήματα της παράκτιας ζώνης όπως η διάβρωση των ακτών και η ρύπανση καθώς και η ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών με βάση την οικοσυστημική προσέγγιση.

Διαβάστε περισσότερα