Χρησιμότητα Έργου

Οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών είναι δυνατόν να αναδείξουν νέους, καινοτόμους τρόπους υποβοήθησης των ιδιωτικών φρουρών ή/και των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων να αντιμετωπίσουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα την πειρατεία, με τρόπο που αυτοί να είναι:

 • εφικτοί και οικονομικοί
 • διαλειτουργικοί με δυνατότητα άμεσης συλλογής, επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων
 • άμεσα προσβάσιμοι από κάθε ενδιαφερόμενο

Το αντικείμενο της παρούσας πρότασης έγκειται στην ανάπτυξη δύο διαφορετικού τύπου συστημάτων μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων αεροσκαφών (ΣμηΕΑ). Στο πρώτο ΣμηΕΑ, θα ερευνηθεί η χρήση κατάλληλων αισθητήρων και άλλων οργάνων καταγραφής καθώς και ενσωματωμένου συστήματος επεξεργασίας τους, με σκοπό την συλλογή, επισκόπηση, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων με τελικό αποτέλεσμα την αναγνώριση διαφόρων άγνωστων πλεόντων «στόχων» σε θαλάσσιες περιοχές, με σκοπό την αποφυγή και πρόληψη της πειρατείας σε εμπορικά πλοία. Το σύστημα αυτό θα αποτελεί το «μακρύ χέρι» των ιδιωτικών φρουρών που επιβαίνουν σε εμπορικά πλοία ή/και των ίδιων των πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων. Επίγεια συστήματα ελέγχου θα εξασφαλίζουν την εξ αποστάσεως λειτουργία  και διαχείρισή του σε επιχειρησιακό επίπεδο αποστολών. Η παρακολούθηση θα βασίζεται στο συνδυασμό χρήσης αισθητήρων υψηλής χωρικής ακρίβειας και θερμικού φάσματος. Η πληροφορία αυτή θα δίνεται σε πραγματικό χρόνο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των χειριστών. Καθώς η συνεχής και αδιάληπτη επικοινωνία των πλοίων αποτελεί σημαντικό μέσο πρόληψης και αντιμετώπισης της πειρατείας, η πρόταση αυτή θα διερευνήσει κατά ποσό το παραπάνω ΣμηΕΑ, μπορεί να αξιοποιηθεί και να λειτουργήσει ως αναμεταδότης συχνοτήτων επικοινωνίας των πλοίων σε θαλάσσιες περιοχές με κενά επικοινωνίας.

Το δεύτερο ΣμηΕΑ θα είναι μικρό, ευέλικτο και εύκολο στη χρήση του από μη εξειδικευμένους χειριστές (όπως πλήρωμα εμπορικών πλοίων κλπ.). Θα χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις πειρατείας ενός πλοίου ως «σημαδούρα διάσωσης». Θα αναπτύσσεται από τους χείριστες του στην περίπτωση που το πλοίο έχει καταληφθεί ή καταλαμβάνεται από πειρατές.

Το έργο θα συνεισφέρει σημαντικά στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και των ερευνητικών φορέων, καθώς το καινοτόμο σύστημα και τα προϊόντα που θα αναπτυχθούν θα μπορούν να αποτελέσουν την βάση παροχής σύγχρονων υπηρεσιών φύλαξης σε εθνικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο. Επιπρόσθετα, θα συμβάλει θετικά στην εθνική οικονομία, καθώς ενισχύει την επιστημονική έρευνα και καινοτομία σαν εργαλείο σχεδιασμού και υποστήριξης αποφάσεων για την προστασία των εμπορικών πλοίων. Επίσης θα συμβάλει σημαντικά στην έρευνα, καθώς τα προϊόντα που θα δημιουργηθούν θα είναι καινοτόμα και θα αποτελέσουν την βάση για περαιτέρω έρευνα στο θεματικό αυτό αντικείμενο, με στόχο να αξιοποιηθούν μελλοντικά νέες πηγές άντλησης πληροφοριών.

Τέλος, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και άτομα με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα θα συμπράξουν για ένα κοινό σκοπό, διευρύνοντας με αυτό τον τρόπο τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Σημαντικά αναμένονται να είναι τα αποτελέσματα του έργου για τα εμπορικά πλοία και τη ναυτιλία γενικότερα, στους παρακάτω τομείς:

 • Καταπολέμηση της πειρατείας
 • Δυνατότητα καλύτερης επιτήρησης θαλάσσιων περιοχών
 • Εγκυρότερη προειδοποίηση για ενδεχόμενο πειρατικό κίνδυνο
 • Βελτιστοποίηση των πορειών των δρομολογίων των εμπορικών πλοίων
 • Συντόμευση αποστάσεων
 • Εξοικονόμηση πλεύσιμου χρόνου
 • Εξοικονόμηση χρόνου απασχόλησης προσωπικού
 • Εξοικονόμηση καυσίμων
 • Εξοικονόμηση χρόνου ναυλομίσθωσης
 • Μείωση του κόστους αγοράς εξοπλισμού για την αποτροπή και αντιμετώπιση πειρατικού περιστατικού
 • Μείωση του κόστους ασφάλισης των πληρωμάτων, των πλοίων και των εμπορευμάτων
 • Μείωση του κινδύνου αλλά και του κόστους παροχής υπηρεσιών ένοπλης και άοπλης προστασίας στα εμπορικά πλοία
 • Αποφυγή δυσάρεστών περιπτώσεων με απαγωγές, ομηρίες έως και θανάτους πληρωμάτων και όχι μόνο από πειρατικές επιθέσεις
 • Μείωση οικονομικών απωλειών των χωρών που γειτονεύουν με περιοχές δράσης πειρατών, των χωρών με ανεπτυγμένη τουριστική κίνηση, των χωρών με μεγάλα αλιευτικά αποθέματα κλπ.

Σημαντικά αναμένονται να είναι τα αποτελέσματα του έργου και σε συμπληρωματικούς κλάδους ή δραστηριότητες, όπως αναφέρονται παρακάτω:

 • Έρευνα και διάσωση στην θάλασσα
 • Ασφάλεια ναυτικών στόχων
 • Επιτήρηση θαλάσσιας περιοχής
 • Κάλυψη «νεκρών τομέων» θαλάσσιων και παράκτιων τηλεπικοινωνιών με χρήση αναμεταδότη συχνοτήτων
 • Διάγνωση θαλάσσιων κινδύνων
 • Πρόληψη θαλάσσιων ατυχημάτων και άλλα πολλά