Συντελεστές

Χριστοδούλου Ευάγγελος

Ο Ε. Χριστοδούλου αφού αποφοίτησε το 1986 από την Σχολή Ναυτικών Δοκίμων στον Πειραιά, υπηρέτησε για 13 συνολικά χρόνια στο Πολεμικό Ναυτικό της Ελλάδας, σαν μάχιμος Αξιωματικός, με εξειδικεύσεις αυτές των υποβρυχίων και της ναυτικής πυροβολικής. Μετά την αποφοίτηση του από το Teesside University, στο Ηνωμένο Βασίλειο (MSc 3D Computer Aided Graphical Technology Applications) το 1994, και αφού εργάστηκε στο εξωτερικό, κλήθηκε στην Ελλάδα για να αναλάβει τη δημιουργία και διεύθυνση του Τμήματος Τριδιάστατων Γραφικών και Κίνησης του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού (ΙΜΕ), στην Αθήνα. Τα 13 χρόνια που παρέμεινε στο ΙΜΕ, συμμετείχε στην παραγωγή πληθώρας έργων με ψηφιακό περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες αιχμής, όπως η Εικονική Πραγματικότητα. Ταυτόχρονα πραγματοποίησε πολλά ψηφιακά έργα θεάματος σαν ελεύθερος επαγγελματίας. Έργα του έχουν παρουσιαστεί (και έχουν βραβευθεί) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και μερικά αποτελούν μόνιμα εκθέματα σε μουσεία. Για 15 χρόνια διετέλεσε Διδάσκων ΠΔ 407/80 στις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει πληθώρα ανακοινώσεων σε διεθνή συνέδρια και δημοσιεύσεων σε επιστημονικές εκδόσεις. Από το 2012 δραστηριοποιείται επιχειρηματικά και στον ευρύτερο χώρο της διεθνούς εμπορικής ναυτιλίας.
Βλέπε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 

Τοπουζέλης Κωνσταντίνος

O Δρ. Κωνσταντίνος Τοπουζέλης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ηγείται της Ομάδας Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης. Eίναι απόφοιτος του Τμήματος Περιβάλλοντος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), κατέχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στην Τηλεπισκόπηση (University of Dundee) και διδακτορικό δίπλωμα στον εντοπισμό πετρελαϊκής ρύπανσης από δορυφορικά δεδομένα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών). Το κύριο ερευνητικό ενδιαφέρον του αφορά την ανάλυση δεδομένων τηλεπισκόπησης, συμπεριλαμβανομένων δορυφορικών εικόνων και αεροφωτογραφιών, στο θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον. Έχει μεγάλη εμπειρία στον εντοπισμό ωκεανογραφικών φαινομένων σε δορυφορικά δεδομένα, στην αντικειμενοστραφή ανάλυση εικόνας, σε αλγόριθμους επεξεργασίας εικόνας και στην παράκτια χαρτογράφηση με μη επανδρωμένα εναέρια μέσα (UAVs). Είναι συγγραφέας περισσότερων από 30 άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, μέλος της συντακτικής επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού Mediterranean Marine Science, κριτής σε διάφορα επιστημονικά περιοδικά και κύριος ερευνητής σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα. Πριν από την ακαδημαϊκή του καριέρα εργάστηκε για το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (JRC-EC), στο Ispra της Ιταλίας και στον ιδιωτικό τομέα.

 

Παπακωνσταντίνου Απόστολος

Ο Δρ. Παπακωνσταντίνου Απόστολος είναι Ειδικός Επιστήμονας στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Εργαστήριο Χαρτογραφίας και Γεωπληροφορικής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με υποτροφία του ΙΚΥ από το 2017. Η τρέχουσα μεταδιδακτορική του έρευνα επικεντρώνεται στη χρήση UAS (Unmanned Aerial Systems) στην δημιουργία χαρτογραφικών 2D & 3D απεικονίσεων με τίτλο «The potential use of UAS (Unmanned Aerial Systems) for the geovisualization and mapping of coastal environments». Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στον τομέα της «Γεωπληροφορικής» με ειδίκευση στη Γεωοπτικοποίηση – Χαρτογραφική απεικόνισης και τα ζητήματα κλίμακας (Τμήμα Γεωγραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου). Είναι κάτοχος MSc στην «Πολιτισμική πληροφορική και Επικοινωνία» (Τμήμα Πολιτισμικής Πληροφορικής και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου) ενώ έχει πτυχίο Φυσικού (Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). Έχει διδάξει σαν διδάσκων ΠΔ 407/80 στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενώ έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία ως επιστημονικός συνεργάτης στη Γεωοπτικοποίηση και τα ΓΣΠ. Παράλληλα, συμμετέχει σε ερευνητικές ομάδες και έργα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΤΕΙ Σερρών. Έχει δημοσιεύσεις σε πλήθος επιστημονικές εργασίες, διεθνή επιστημονικά περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και άρθρα σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Έχει επιμεληθεί χαρτογραφικά των «Άτλαντα των Νήσων της Ελλάδος» καθώς και μεγάλο αριθμό χαρτών για ερευνητικά προγράμματα. Διατελεί ή έχει διατελέσει κριτής στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ISPRS – International Journal of Geoinformation, MDPI – Remote Sensing, MDPI – Geosciences, Journal of Surveying and Mapping Engineering (JSME), Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies.
Βλέπε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μελάς Γεώργιος

Βλέπε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 

Δουκαρή Μιχαέλα

Η Δουκαρή Μιχαέλα είναι υποψήφια διδάκτορας στο Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστήμιο Αιγαίου και μέλος της Ομάδας Θαλάσσιας Τηλεπισκόπησης (http://mrsg.aegean.gr/) από το 2016. Είναι Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε., με μεταπτυχιακό στη Γεωγραφία και Εφαρμοσμένη Γεωπληροφορική του τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Η διδακτορική της έρευνα αφορά στη διερεύνηση μεθόδων συλλογής αξιόπιστης πληροφορίας στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον με τη χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ), για τη χαρτογράφηση θαλάσσιων ενδιαιτημάτων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη συλλογή και επεξεργασία αεροφωτογραφιών με τη χρήση ΣμηΕΑ, στην οπτικοποίηση γεωχωρικής πληροφορίας σε δύο και τρεις διαστάσεις με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης (Structure from Motion) καθώς και στην επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων. Η συμμετοχή της σε ερευνητικά έργα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, έχει οδηγήσει σε δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συμμετοχές σε διεθνή συνέδρια, με αντικείμενο τη συλλογή και επεξεργασία γεωχωρικής πληροφορίας με τη χρήση ΣμηΕΑ και εφαρμογές Τηλεπισκόπησης στο παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον.

 

Σκάρπα Βάγια

Maritime Legal Counsel and Litigator with over 7 years of experience in providing legal advice for claims and disputes within the maritime industry combined with academic knowledge of Maritime Law gained during her
LLM in London. Expertise in handling and supervising P&I, FD&D and H&M claims related to tankers, passenger vessels and cargo vessels by collaborating with stakeholders involving large scale incidents and accidents; Ability to accurately prepare, review, draft a wide variety of business contracts and related documents, in particular charterparty contracts and vessel purchases – sales agreements. Adept in negotiating P&I and H&M contract renewals. Areas of Experience:
Protection & Indemnity (P&I) and FD&D Insurance Claims |
Hull & Machinery (H&M) Insurance Claims |
Charterparties – General Contracts | Insurances Renewals negotiations |
Ship Sale and Purchase |Ship
Registration | Loan/ Mortgage Documentation| Shipping Company Start-ups | Admiralty Claims |Conflict of Laws |General Practice
Βλέπε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 

Πουλάκης Ορέστης Κυριάκος

Orestes Kyriakos Poulakis graduated from the Department of Cultural Technology and Communication of the University of the Aegean at 2013, he then continued having a Master’s Degree on Cultural Informatics and Communication on the same department of which he graduated on 2015.
At present, he is attending a second Master’s program in Cognitive Science at the University of Athens. He is interested in Natural Language Processing, working on his thesis on text segmentation. On programming languages, he is most familiar with Java and Javascript which he used both during his studies as well as on personal projects, such projects include web applications such as a password generator and a tool for creating interactive stories, both written in Javascript. His previous theses were on the evaluation of graph’s nodes and visual representation of nodes, both written in Java and XML. He now works at A.S. Prote Maritime Ltd as a researcher.

Γεώργιος Χάρβαλης

Βλέπε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 

Μουντζούρης Σιδηρής Ιωάννης

Βλέπε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 

Κηλαηδόνη Δάφνη Μαρία

Βλέπε αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα