Συμμετοχή στην διεθνή έκθεση ναυτιλίας POSIDONIA 2022, 6-10/06/2022