Επιλογή του έργου από την DGDEFIS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Οκτώβριος 2020